Fastighetsförvaltare för området är 

APF

Fastighetsskötare är Börje Nilsson tel 0708 122648